Dos Lebn is a Tanz
Sonnabend 15. November 2008
Jugendheim in Salem um 18.00 Uhr
Jiddische Geschichten & Klezmer-Musik
Texte: Lothar Kamps 
Musik: Klezmer-Ensemble 
Leitung: Manfred Schulz